Mårdsel utan vatten

Stäng
Stäng

En brand i Mårdsels vattenverk har medfört stopp i vattenleveransen. Ett 20-tal abonnenter är drabbade.
Vattentank är utkörd till träffpunkten. Provisorisk vattenförsörjning är löst tills nästa vecka. Vissa störningar och lågt tryck kan förekomma.

Kokrestriktioner råder när vattnet är åter.


Informationen uppdaterad: 2017-06-22 kl.15:10

Nyheter:


Nyheter:


 


Gällivare kommun | Tel: 0970-818 000 | E-post

Gällivare kommun | Tel: 0970-818 000 | E-post