Barn & utbildning

Framgångsfaktorerna skall vara en stimulerande och trygg miljö, där kunskaper och färdigheter utvecklas för ett livslångt lärande, och förutsättningar ges för framtidstro och ett bra liv.

Inom förvaltningen arbetar ca 490 personal med barnomsorg/skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, , kulturskola/kultur, bibliotek, museum och fritidsgårdar.


VISION: Alla barn/elever ska bli vinnare i sitt eget liv
MÅL: Alla elever ska nå kunskapskraven
Alla ska lyckas i klassrummet
Alla ska vara inkluderade