Barn & utbildning

Framgångsfaktorerna skall vara en stimulerande och trygg miljö, där kunskaper och färdigheter utvecklas för ett livslångt lärande, och förutsättningar ges för framtidstro och ett bra liv. 

Inom barn-, utbildning- och kulturförvaltningen arbetar ca 490 personal med förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, kostverksamhet, elevhälsa, kulturskola/ allmänkultur, bibliotek, museum, ungdomsverksamhet och fritidsgårdar.