Skolsköterska och Skolläkare

Uppdraget för Elevhälsans medicinska insats är att på olika sätt verka för en hälsofrämjande livsstil.

Huvuduppdragen är :

  • Hälsobesök
  • Vaccinationer
  • Förebyggande och hälsofrämjande arbete
  • Enklare sjukvårdsuppgifter

I hälsobesöket ingår hälsoundersökning och samtal om livsstilsfrågor.

Hälsobesök erbjuds i:

  • Förskoleklass
  • År 2
  • År 4
  • År 7
  • År 1 gymnasiet

Vi erbjuder vaccination enligt svenskt nationellt program.
Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/

 

Skolsköterskan samverkar med interna och externa aktörer.

Skolsköterskan är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar eller distriktssköterska.

Skolläkare har regelbundet mottagning på skolorna. Besök till skolläkare bokas vid behov av skolsköterskan.

 

 


Skolsköterskor:

Ingrid Lahdenperä
Nya Malmsta, Puoltikasvaara

Myranskolan och Tjautjas 0970-8180 46
Mobil: 070-2944501

Ninna Hassel-Hallberg

Mariaskolan och Malmens Friskola

Mobil: 070-2918443

Linda Lagnestig

Tallbackaskolan 0970-818354

Mobil: 070-277 18 46


 


Anne Ilskog
Välkommaskolan 0970-8184 67

Mobil: 070-551 87 16
E-post


Annica Hellström
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Sjöparksskolan 0970-8188 51
Mobil : 070-561 88 51
E-post

Annica Lundkvist

Hakkas Centralskola, Emmaskolan
Hedskolan 0970-818716

Mobil: 070-3781794 

Karin Öderyd

Skolsköterska för nyanlända på:

Välkommaskolan, Nya Malmsta och

Sjöparksskolan

Mobil: 072-5988549

Skolläkare:

Alexandra Junkka

Besök till skolläkaren bokas genom skolsköterskan.