Aktiviteter på förskolan

 • Grupper
  De äldsta barnen på 1-4 årsavdelningarna träffas för gemensamma aktiviteter utifrån barnens önskemål, en gång per vecka.  
 • Skapande verksamhet
  På förskolan erbjuder vi barnen skapande genom olika uttrycksformer som måla, rita, skriva, klippa, klistra, forma och med olika material.
 • Rörelselek
  Rörelselek har vi både i vår lekhall och ute på vår stora gård. Vi har bland annat olika aktiviteter så som grupplekar, bollekar och hinderbana.
 • Utevistelse
  På Älvens förskola har vi en stor och fin förskolegård med både asfalt, sand, gräs och träd. Vi går även på utflykter för att lära känna vår närmiljö.
 • Lek
  Vi lägger stor vikt vid leken och dess betydelse för barnens sociala och språkliga utveckling. 
 • Traditioner
  På vår förskola uppmärksammar och firar vi bland annat lucia, jul, påsk, förskolans dag och valborgsmässoafton.