Aurora förskola

Aurora förskola

Under april 2019 öppnar nya förskolan Aurora på mellanområdet vid Tallbacka förskola och skola. Det är en modulbyggdförskola på 4 avdelningar med en stor naturnära utegård på baksidan av huset, förskolan har också en generös lekyta framför husetsom kommer att färdigställas först sommaren 2019.

Organisation och arbetssätt
12 pedagoger kommer att arbeta i en modern förskola som utgår frånhållbar utveckling, ett projekterandearbetssättinspirerat av ettutomhuspedagogiskt arbetssättutifrånReggio Emilia pedagogik. Detta innebär att pedagogerna kommer att arbeta med att låta barnen utveckla en nära relation till miljö och naturiett utforskande där barnens nyfikenhet och intressen står i centrum. Det ska vara stimulerande att vistas i alla miljöer på förskolan. Förskolan har ett torg som en naturlig mötesplats för alla barn.

Bakom förskolan kommer en grillkåta att uppföras som en mötesplats. Utformningen av förskolans lärmiljöer inomhus och utomhus kommer utgå ifrån målen i den nya läroplanen 2018 samt barnens behov och rätt till utforskande och lek.


Rektor
Eva Hedlund
Tel. 0970- 818 972
E-post

Administratör
Svea Johansson
Tel: 0970-818 918

Frågor om kö och köplacering hänvisas till förskoleadministrationen, Gällivare kommun.

Avdelningar:

Månskenet
Tel: 0970-818 368 Ö & S
Norrskenet    
Tel: 0970-818 349
Regndroppen
Tel: 0970-818 320
Snöflingan
Tel: 0970-818 324