Bäckens Förskola

Bäckens förskola

Förskolan ligger vackert belägen vid infarten till Malmberget och har en härlig utemiljö med stora utrymmen för lek. Tillsammans med barnen nyttjar vi naturen regelbundet. Där lär vi oss vara rädda om våra gemensamma resurser. Bäckens förskola har 5 avdelningar med 18 barn per avdelning i åldrarna 1-5 år.

Vi följer förskolans läroplan, arbetar utifrån varje barns individuella intressen, behov och förutsättningar, för att få en positiv utveckling både enskilt och i gruppen. 
Kontakt:

Förskolechef
Ulla-Stina Larsson
0970-81 89 71

Administratör
Vega Olsson
0970-81 86 41

Avdelningar:
Vickevire

Tel: 0970-81 87 90
Slickepott
Tel: 0970-81 87 92
Tummetott
Tel: 0970-81 87 91
Gullebrand
Tel: 0970-81 87 89
Långeman
Tel: 0970-81 86 00

Adress:
Bäckens förskola
Barongatan 6
983 33  Malmberget