Hakkas Förskola

Hakkas förskola
Hakkas ligger 5 mil söder om Gällivare. Förskolan ligger i samma byggnad som skolan. Vi har barn i åldrarna 1-5 år. Närheten finns till gymnastiksal, bibliotek, badhus, isbana/fotbollsplan, skidspår. Skogen ligger bakom knuten och där vistas vi ofta.

Vi arbetar med värdegrunden och att barnen ska hjälpa och uppmuntra varandra. "Bamse" finns i vår verksamhet för att lära barnen hur man blir en god vän och kompis och blir stark fysiskt och psykiskt. 

Utformningen av innehållet i miljön sker tillsammans med barnen och vi arbetar aktivt med att barnen ska känna sig värdefulla, bekräftade och trygga.

Grönsaks-, potatis- och bärodling ingår i vår verksamhet. Barnen lär sig att planera, plantera, sköta och skörda. Det stärker förståelsen för hur naturen fungerar och lär barnen respekt för allt levande och hur allt hänger ihop. 

Att tänka på

Låt ditt barn ha praktiska och oömma kläder på förskolan.
Ta med ordentligt med ombyten.
Märk kläderna.
Om ditt barn har någon allergi, meddela personalen så vi kan informera kokerskan.

All personal på förskolan har tystnadsplikt. Det gäller även praktikanter, beredskapsarbetare och dylikt. Sekretessen upphävs vid barnmisshandel.


Kontakt:

Rektor:
Nina Eriksson
0970-81 83 95

Administratör:
Svea Johansson
Tel: 0970-818 918

Avdelning:
Tel: 0970-81 80 16

Adress:
Byavägen 30
980 41 Hakkas

Öppettider:

6:00 till 17:15.

Vid behov: 05.30-19.00. Kontakta då personalen minst 10 dagar i förväg.

Vi har stängt: Påsk, pingst, midsommar-jul och nyårsafton.
Vi har även 6 planeringsdagar per år och då har vi stängt.