Lillsjöns Förskola

Lillsjöns förskola

Lillsjöns förskola ligger i byn Puoltikasvaara, belägen vid sjön Soutujärvi efter väg E10 (5 mil norr om Gällivare och 7 mil söder om Kiruna). Vi befinner oss i ett naturskönt område med närhet till skog, mark och sjöar, där vi vistas en del och lär oss om naturen. Förskolan är en förskola för barn mellan 1-5 år. Fritids och förskolan är en enhet och fritidsbarnen kommer till förskolan under eftermiddagarna. Våra barn kommer från byarna i Soutujärvibygden.

Allt vi gör på förskolan utgår ifrån läroplan för förskolan 2018. Barnen får inflytande genom att göra val utifrån sina intressen. Alla aktiviteter är anpassade efter barnens intressen och vi tillför och tar bort olika material när det behövs.

Vi arbetar i projekt tillsammans med barnen. Vi vill utmana barnen att upptäcka, undersöka och utvecklas inom olika områden.

Vi vill ge barnen möjlighet att använda sig av så många uttryckssätt som möjligt. Barnen föds med 100 språk men berövas 99! Det vill vi ändra på. Vi har en mångfald av olika material som är tillgängliga för barnen när de får lust att uttrycka sig eller skapa. Vi använder återvinningsmaterial för att värna om naturen och arbeta för en hållbar utveckling. Genom rörelse, dans, sång och drama får barnen även här chans att uttrycka sig. Vi lyssnar på olika sorters musik. Barnen kan själva spela på instrument och även använda lärplattan där många olika sorters instrument finns tillgängliga.

Alla har vi samma värde oavsett vem vi är, hur vi ser ut, gammal eller ung eller beroende på vilket språk vi pratar. Vi arbetar kring dessa frågor varje dag. Barnen får visa sina känslor och vi finns där för att bekräfta. Flera gånger varje dag pratar vi och förklarar kring dessa frågor i olika situationer. Trygghet är prioritet ett. Det är av största vikt att alla barn på förskolan ska känna sig trygga.

 

Öppettider:

Vi har öppet 05.30-17.15

 

 

 
Kontakt:

Rektor
Eva Hedlund
0970-81 89 72

Administratör:
Svea Johansson
0970-818 918

Avdelning:
Lillsjön
0970-503 09

Adress:
Nya skolvägen 8
98205 Puoltikasvaara
Tel: 0970-503 09