Myrans Förskola

Myrans förskola


Myrans Förskola ligger i nedre delen av Koskullskulle. Förskolan är sammanbyggd med Myranskolan som har förskoleklass upp till årskurs 9.
Vår förskola ligger i ett fint och lugnt villaområde som gränsar till skogen där vi vistas under årets alla årstider. 

På förskolan arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan:

  • Förskolans värdegrund
  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande
  • Barns inflytande
  • Förskola och hem
  • Samverkan med förskoleklassen och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdarna)
  • Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Vi vill ge barnen de allra bästa förutsättningar att bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar (värdegrund och människosyn). Detta sker bl.a. genom lek, både den fria, den organiserade och i vardagssituationer. 

Här finns tre avdelningar Myggan, Knottet, Svidden.18 barn är inskrivna i varje grupp. 

Personalen arbetar tillsammans i arbetslag och består av barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger.

Varje avdelning har en egen arbetsplan men målen är gemensamma för förskolan.

Vi samlar en gång i veckan förskolans alla 4-5 åringar för gemensamma aktiviteter i lärande miljöer. Då är vi bl.a. i idrottshallen och ute i naturen.

Förutom den dagliga föräldrakontakten, så består föräldrasamverkan av föräldramöte och utvecklingssamtal som erbjuds en gång/år och efter behov.

Förskolerådet träffas cirka 3 gånger/år. Vi vill att barn och föräldrar ska vara trygga och trivas hos oss och känna sig delaktiga i vår verksamhet. Tillsammans arbetar vi för att vår förskola ska utvecklas på bästa vis. 

Välkommen på besök till en trevlig förskola! 

Våra öppettider är fn kl.06:00-17:30


Kontakt:

Förskolechef:
Ulla-Stina Larsson
0970-81 89 71

Administratör:
Marina Apelqvist
0970-81 86 14

Svidden

0970-81 80 86
Myggan
0970-81 80 87
Knottet
0970-81 80 88 

 

Adress:
Myrans förskola,                           Kullegatan 118,                                  983 41  Koskullskulle