Tjautjas

PERSONAL I PEDAGOGISK OMSORGTJAUTJAS 

FÖRSKOLECHEF 

Ulla-Stina Larsson                                              0970- 818 971

Administratör

                                                                            0970-81 8842

Arbetstidslagen innebär 40 timmars arbetsvecka även för personal i pedagogisk omsorg. Det innebär att personal kan ha lediga dagar på sina scheman. Barnen är då hos sin reservpersonal.
Måndag, onsdag och torsdag är vi på lokalen Klubbis. Barnen lämnas och hämtas där.
Övriga dagar meddelar vi Er om vi ska vara där. 

VERKSAMHETSIDÉOCHSYNSÄTT 

Vi erbjuder barnomsorg i både hemmiljö och i lokal tillsammans med övrig personal i pedagogisk omsorg och barn.

Vi vill att både barn och föräldrar ska må bra, känna trygghet och glädje hos oss.

Hos oss är alla välkomna. Vi respekterar varandra både stora och små. Vi tolererar inga former av kränkande behandling. Alla barn och vuxna är lika värda! 

RUTINEROCHMÅL 

Utelek är en viktig del av vår vardag. Barnen får i frisk luft utlopp för deras rörelsebehov och utveckla sin motorik samtidigt som de har roligt tillsammans. 

DELAKTIGHET 

Barnen får vara med i vår planering, mat och aktiviteter. Alla får ha en åsikt. 

VIKTIGT ATT VETA 

VISTELSETID, SCHEMA 

Närvaroschema upprättas i samband med placeringen i familjedaghemmet och lämnas till personal.

 • Minst 8 veckors schema (gäller ej arb.lösa och timvikarier)
 • Tänk på att räkna in av- och påklädning i vistelsetiden
 • Vid ev. schemaändring vill vi gärna att ni kontaktar oss först 

FRÅNVARO 

All frånvaro meddelas till personal. 

BARNS SJUKDOM 

Barn med feber, infektion eller magsjuka skall inte lämnas till familjedaghemmet.

Har barnet varit i kontakt med smittsam sjukdom av något slag meddelas detta till familjedaghemmet snarast.

 • 1 feberfri dag- stannar vi hemma
 • 48 timmar efter magsjuka- stannar vi hemma 

Friskskrivning senast kl 19 dagen innan barnet kommer tillbaka till familjedaghemmet.

Tänk på att barnet ska orka vara med i de dagliga aktiviteterna. 

SJUKDOM I FAMILJEDAGHEMMET 

Personalen har ett vikariat system vilket innebär att barnen har en reservpersonal. Vid personals sjukdom har föräldrarna rätt att stanna hemma med ersättning från försäkringskassan om ej annan barnomsorg kan erbjudas. Om personal tar ut vård av eget barn gäller ej ersättning från försäkringskassan. 

BARNOMSORG UNDER FÖRÄLDERS SJUKDOM, ARBETSLÖSHET ELLER FÖRÄLDRALEDIGHET 

Platsen får nyttjas under förälders sjukdom den tid man behöver. Vid arbetslöshet och föräldraledighet 15h/v under den tid föräldern uppbär ersättning. 

ALLMÄN FÖRSKOLA 3-5 ÅRINGAR 

Barn har rätt till avgiftsfri förskoleplats 15 tim/v from höstterminen det år barnet fyller 3 år. 

MÅLTIDER 

Antalet måltider anpassas efter vistelsetidens längd. Vid heltidsplacering erhåller barnet frukost, lunch och mellanmål.

 • Frukost ca kl 07:30-08:00
 • Lunch ca kl 11:00-11:30
 • Mellanmål ca kl 14:00-14:30 

KLÄDER OCH UTRUSTNING 

Barnen ska kunna vistas ute dagligen. De behöver därför oömma och lämpliga kläder för all sorts väderlek. Barnen skall även ha med sig ombyten av kläder. Märk gärna barnets kläder för att undvika förväxling. Kommunen tillhandahåller vagnar, matstolar och blöjor till familjedaghemmet. 

SEKRETESS 

Personalen omfattas av sekretesslagen. 

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Alla barn som har plats i kommunal barnomsorg är kollektivt olycksfallförsäkrade. Försäkringen omfattar olycksfall som inträffar dygnet runt. 

UPPSÄGNING 

Uppsägning av plats skall göras på en särskild blankett som finns hos administratören. Uppsägningstiden är 1 månad. 

AVGIFT 

Avgiften baseras på den sammanlagda bruttoinkomsten och antalet barn. 

KOM IHÅG 

Glöm ej att lämna telefonnummer till hemmet och till din arbetsplats. Meddela personalen om barnet är sjukt eller kommer att vara borta av annan anledning.

Meddela familjedaghemmet och administratören på området:

 • Om du får ändrade arbetstider
 • Om du byter efternamn, adress och telefonnummer
 • Om du får ändrad inkomst (lämnas endast till administratören)
 • Om familjesituationen förändras