Förskoleklass

Fr.o.m höstterminen det år barnet fyller 6 år ska barnet erbjudas plats i förskoleklass som är en frivillig skolform.
Verksamheten omfattar 5 timmar /dag och är avgiftsfri.
Förskoleklassen är en del av utbildningssystemet där barnen på ett lekfullt sätt får en naturlig övergång till skolan.
Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan.