Maria förskoleklass

Förskoleklassen finns på Mariaskolan. Två förskollärare jobbar med barngruppen. Vi jobbar med att träna gruppsamvaro, livsviktigt och värdegrundsfrågor. Barnen får träna på att ta personligt ansvar för sin arbetsmiljö.

Vår versamhet innehåller mycket lära genom lek t.ex. rörelse-, språk-, matte-, och utelek.

Vi vill att alla ska känna sig trygga och att alla ska accepteras precis som de är.

Öppettider:

07:00-17:00 för heltidsomsorg

Fsk-klassens tider:
08:10-13:00.

Telefontid (säkrast):
08:00-08:15


Kontakt:

Maria förskoleklass
Pumparegatan 9
98239 Gällivare
Tel: 0970-8185 85

Personal:

Gun Waara
Cecilia Tidehall
Eva Westerlund

Rektor
Liselotte Augustsson
Tel: 0970-8183 73

Administratör:
Anita Björkman
Tel: 0970-8184 14