Förskoleklass

Vad är förskoleklass?

Förskoleklass är obligatorisk undervisning och starten på den tioåriga grundskolan. Syftet med förskoleklass är att stimulera elevens utveckling och lärande och förbereda den för fortsatt utbildning. Undervisningen i förskoleklass bedrivs enligt grundskolans läroplan. Den omfattar fem timmar om dagen och följer grundskolans läsårsplan. Läs mer om de olika skolorna i vänsterspalten. Läs mer om grundskolans läroplan på Skolverkets hemsida.

Länk till Skolverkets hemsida

Ansökan om plats i förskoleklass görs via e-tjänst som är öppen under februari.

Länk till kommunens e-tjänster