Nya Malmstaskolans förskoleklass

På Malmstaskolans förskoleklass jobbar två förskollärare och en fritidspedagog. Vi har fina lokaler integrerade i skolan.

Vårt främsta jobb är att gruppen ska fungera och att barnen ska känna samhörighet med varandra.