Maria förskoleklass

Förskoleklassen finns på Mariaskolan. Två förskollärare jobbar med barngruppen. Vi jobbar med att träna gruppsamvaro, livsviktigt och värdegrundsfrågor. Barnen får träna på att ta personligt ansvar för sin arbetsmiljö.

Vår versamhet innehåller mycket lära genom lek t.ex. rörelse-, språk-, matte-, och utelek.

Vi vill att alla ska känna sig trygga och att alla ska accepteras precis som de är.

Öppettider:

07:00-17:00 för heltidsomsorg

Fsk-klassens tider:
08:10-13:00.

Telefontid (säkrast):
08:00-08:15


Kontakt:

Maria förskoleklass
Pumparegatan 9
98239 Gällivare
Tel: 0970-818 585

Personal:

Maria Henriksson Karlsson
Anna-Karin Ekberg

Rektor
Britt-Inger Landström
Tel: 0970-818 000

Administratör:
Kristina Granberg
Tel: 0970-818 343