Officiell statistik

Tillgänglig statistik för Sjöparksskolan.
*Klicka på länken nedan
*Välj skolform grundskola
*Välj kommun Gällivare
*Välj visa statistik för en skola
*Markera Sjöparksskolan A eller B
*Klicka på sök
'Välj den statistikrapport du önskar

Länk till statistiken