Årskurs 1-3

Årskurs 1-3

Vi är ett arbetslag som består av lärare, fritids-, resurs- och specialpedagoger. Tillsammans har vi ansvar över de sju klasserna i årskurs 1-3.

Vår grundtanke är att så ofta det är möjligt samverka i olika former. Detta för att skapa trygghet,  ge alla elever möjlighet att utvecklas  och lära sig  på  olika sätt .

Eleverna arbetar  delvis  med  -Att skriva sig till  läsning, ASL,  inspirerat av Arne Tragetons metod. Det innebär att eleverna  lär sig läsa genom att skapa egna texter på datorn. 

Vår profilering som Världsarvsskola genomsyrar vårt arbete under hela läsåret.


Kontakt:

Rektor
Monica Larsson
Tel: 0970-818 755

Personalrum/sjukanmälan
Tel: 0970-818 351
Skolmåltidslokal
Tel: 0970-818 350
Hemkunskap
Tel:0970-818 353
Träslöjd
Tel: 0970-818 758
Tennishallen IDH
Tel: 0970-818 749