Grundskola

I Gällivare kommun finns tio kommunala grundskolor inklusive grundsärskola, en fristående grundskola samt en sameskola med sammanlagt ca 1650 elever.

Grundskolan är en nioårig skolform uppdelat på två terminer, hösttermin och vårtermin. För de elever som inte bedöms kunna nå upp till kunskapskraven i grundskola därför att de har en utvecklingsstörning finns i Gällivare kommun en grundsärskola placerad vid Sjöparksskolan.
De grundskolor som har egna hemsidor hittar du i vänstermarginalen på denna sida.
Du kan även nå alla kommunala grundskolor via kommunens växel 0970-818 000

Här kan du klicka och läsa mer om grundskoleutbildning