Förskoleklass/Fritidshem (Skolår 3)

Läsåret 2010/2011 går det 98 barn i förskoleklass till och med år 3. Kristallen och Safiren, våra fritidshem har 44 resp. 38 inskrivna barn. Fyra dagar/vecka arbetar en fritidspedagog i klass 1 och en i klass 2.