Storyline

Storyline är en arbetsmetod där läraren utgår från elevernas kunskaper och  
möjligheter och skapar ett meningsfullt sammanhang, vilket gör att alla kan 
lyckas. 

Arbetet byggs upp kring en berättelse eller fiktiv verklighet, där eleverna skapar sina egna fiktiva personer och platser. Genom öppna nyckelfrågor byggs berättelsen upp och följer arbetet som en röd tråd.

Arbetet synliggörs genom frisen, figurerna och elevernas skrivna texter.

Eleverna arbetar ämnesintegrerat och problembaserat och de får därmed prova på varierade arbetsmetoder som stimulerar alla sinnen.

Eftersom eleverna själva bygger upp berättelsen ökar deras engagemang och motivation att lära.

Eleverna får träna samarbete.

Arbetet sker i enlighet med vår läroplan och styrdokument.