Sameskolan

Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1-6.
Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleklassen och förskole- och fritidshemsverksamheten för samiska barn. Skierri förskola-frititidshem har verksamhet för barn 1-5 år och 6-12 år.

Verksamheterna är utformade och profilerade efter samernas behov av  utbildning, som tar tillvara och utvecklar det samiska språket och kulturen.
Utöver Läroplan för det offentliga skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) och Läroplan för förskolan (Lpfö 98) styrs Sameskolan och samiska förskolor av Sameskolstyrelsens skolplan. Där uttrycks det att ett samiskt perspektiv ska läggas på verksamheterna för att konkretisera de nationella målen.


Kontakt:

Rektor:
Tel: 0970-10248

Sameskolan i Gällivare

Skierri förskola-fritidshem
Nomadskolevägen 26
982 35 Gällivare

Sameskolan
Tel: 0970-157 92
E-post

Skierri
Tel: 0970-157 97

Sameskolstyrelsen
Tel: 0971-442 00
E-post