Årskurs 7-9

I vårt arbetslag ingår ämneslärare, resurspedagoger och specialpedagog som tillsammans arbetar med eleverna i årskurserna 7-9. Vi har ett ämnesövergripande arbetssätt och nära samarbete, där vi med våra olika kompetenser har utveckling av elevernas förmågor i fokus.
Under läsåret arbetar vi med vår profilering som världsarvsskola. I detta ingår våra årliga vandringar med stegrande svårighetsgrad samt Laponiakvällen med bl a uppträdanden och utställningar. Vi nyttjar närområdet och vår vackra, omgivande natur i undervisningen.


Kontakt:

Rektor Camilla Eriksson

 

Personalrum/sjukanmälan:
818877 (Sjukanmälan görs via Schoolsoft)
Skolmåltidslokal 0970-8183 50
Hemkunskap 0970-8183 53
Träslöjd 0970-8187 58
Tennishallen IDH 0970-8187 49