Årskurs 7-9

I vårt arbetslag ingår ämneslärare, resurspedagoger och specialpedagog som tillsammans arbetar med eleverna i årskurserna 7-9. Vi har ett ämnesövergripande arbetssätt och nära samarbete, där vi med våra olika kompetenser har utveckling av elevernas förmågor i fokus.
Under läsåret arbetar vi med vår profilering som världsarvsskola. I detta ingår våra årliga vandringar med stegrande svårighetsgrad samt Laponiakvällen med bl a uppträdanden och utställningar. Vi nyttjar närområdet och vår vackra, omgivande natur i undervisningen.


Kontakt:

Rektor
Mikael Stridsson
Tel: 0970-818 345

Personalrum/sjukanmälan:
818877

Personal:
Sv/Eng
Sofia Ersholm
SO/Bild Kerstin Palo-Apelqvist
SO Monica Lakso-Johansson
Fr Annica Horneij
HK Ritva Koivuniemi 
Sltm Johnny Häll
IDH Daniel Bellander
Sv/Eng/Ty Gunilla Gärde
IDH Berit Haetta- Jannok
Sv/Eng Ann-Sofi Falldahl
Ma/NO Andreas Parfa
Ma/NO/Tk Roland Nirlén
Sltx Anna Balstedt 
MU Johan Karlsson
Specialpedagog
Camilla Eriksson
Resurspedagog
Eva-Lena Lyckholm

Skolmåltidslokal 0970-8183 50
Hemkunskap 0970-8183 53
Träslöjd 0970-8187 58
Tennishallen IDH 0970-8187 49