Inriktning personbil

Du som väljer inriktning personbilsteknik får fördjupade kunskaper om personbilar och lättare fordon. Du får även lära dig hur man söker fel med hjälp av elektronik och data.