Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen (IM)

Introduktionsprogrammen är för dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. Du som är behörig till ett yrkesprogram kan läsa upp din behörighet till ett högskoleförberedande program på IM.

Faktablad: Introduktionsprogrammet

Uppdaterad 2016-11-23