Specialkost

Du som elev som av medicinska, etiska eller religiösa skäl inte kan äta den mat som serveras erbjuds ett alternativ som motsvarar matsedelns mat.
Det är mycket viktigt att lämna in nytt intyg om det sker förändringar i kosten för barn/elev. Varje hösttermin skall nytt intyg lämnas in på alla som äter på förskola/skola.

Specialkost av medicinska skäl

Specialkost utan medicinska skäl

Informationsmaterial för dig som har specialkost

Följande skäl finns för specialkost:

Medicinska skäl

Du som är överkänslig eller har allergiska besvär mot födoämnen ska tryggt kunna äta maten som serveras. Mottagningsköken beställer specialkost enligt specialkostintyget och tillagningsköket tillagar med noggranna säkerhetsrutiner för att garantera att du får rätt mat. I verksamhetens egenkontrollprogram finns rutiner som beskriver hanteringen av specialkoster. På grund av risken för svåra allergiska reaktioner av nötter inklusive jordnötter, mandel och sesamfrön förekommer dessa livsmedel inte i vår verksamhet.

Etiska skäl

Till dig som inte äter kött av etiska skäl erbjuder köket ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ det vill säga att den innehåller mjölk och ägg.

Religiösa skäl

I verksamheten tas hänsyn i största möjliga mån till de krav som religioner ställer på mat och livsmedel. Undantag finns om lagstiftningen säger något annat som t ex djurskyddslagen. Köket erbjuder i första hand nötkött som alternativ till dig som inte äter fläsk, i andra hand erbjuds ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ.