Nya skolstrukturen

Arbetet med genomförandet av den nya skolstrukturen pågår för fullt. Det är ett arbete som sträcker sig över de närmaste tre åren i samarbete med MAF arkitektbyrå. Mats Jakobsson är arkitekt och Jan Boman projektledare.

Lokalprogram och skisser utarbetas i samverkan med skolledning, pedagoger, elever, fackliga företrädare samt MAF arkitektkontor. Därefter påbörjas arbetet med projektering och upphandling av entreprenör.

Hedskolan och Sjöparksskolan byggs om och byggs ut för att kunna möta den nya skolstrukturen. Sjöparksskolan blir tätortens enda 7-9 skola. De andra skolorna i tätorten kommer att omfatta förskoleklass till åk 6. Under vårterminen 2017 startar ombyggnationen av Hedskolan. Därefter tar arbetet vid med Sjöparksskolan.

Ansvarig för den pedagogiska processen med personal, ledning, elever och vårdnadshavare är Susanne Köhler som är processledare för genomförandet av den nya skolstrukturen. Byggnadsprocessen och den pedagogiska planeringen kommer att gå hand i hand genom hela genomförandet.

 


Kontakt:

Logistiksamordnare
Susanne Szerwinski-Schäfer

Tel: 0970-818 701
E-post