Nya Högstadieskolan

Den nya högstadisskolan blir en sjuparallellig 7-9 skola med förberedelseklass åk 7-9. Det pågår nu en statusbesiktning av alla lokaler som tillhör Sjöparksskolan. Alla byggnader besiktas noggrant för att vi ska kunna få bästa underlag för fortsatt arbete.  

Under hösten 2016 kommer planritningar att arbetas fram utifrån den framtida verksamhetens behov.

Parallellt med detta pågår den pedagogiska processen med personalen för att skapa en modern högstadieskola med hög kvalitet.

Det finns en referensgrupp för Nya Högstadieskolan med representanter från de olika fackförbunden samt pedagoger från verksamheterna. Länk till namnen i referensgruppen

Den nya högstadieskolan beräknas, enligt projektledaren, stå helt färdig i augusti 2019.