Lokalanvändning

Gällivare kommun har under ett antal år haft ett vikande elevunderlag inom grundskolan. Utmaningen för kommunen är att kunna anpassa och utforma grundskolans lokaler efter verksamhetens skiftande behov avseende volymer och ändamålsenliga lokaler för en modern pedagogik.

Länk till mer information