Styrgrupp

Kopplat till skolstrukturgenomförandet finns en politisk styrgrupp med representanter från Barn-, utbildning- och kulturnämnden samt Kommunstyrelsen:

Styrgrupp
Eva Alriksson, (M) 
Karl- Erik Taivalsaari, (V) 
Birgitta Larsson, (S)
Fredrik Olofsson (Mav)
Förvaltningschef BUoK

Ersättare:        
Pernilla Fagerlönn (V)
Maria Åhlén (S)
Jenny Jänkänpää (MP)
Nicklas Johansson (NS)