Ansök om specialkost via e-tjänst

Elever vid förskola, grundskola och gymnasieskola som är i behov av specialkost ansöker om detta direkt via en e-tjänst.

Länk till mer information