Läsårsplan

Nedan finns läsårsplaner för läsåren 2016/2017 och 2017/2018. Klicka på respektive rubrik för att komma till planen.

Läsårsplanen gäller alla barn och elever i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Terminsavslut vårterminen 2017 är den 16 juni. Samordnad verksamhet mellan 3 juli - 4 augusti (v. 27-31).

Läsårsplan 2016/17

Terminsstart höstterminen 2017 är den 24 augusti. 

Observera, placering av den samordnade verksamheten för fritidshem under läsåret 2017/2018 är inte beslutat än. Läsårsplanen kommer uppdateras när beslut är taget.

Läsårsplan 2017/18 stort format

Läsårsplan 2017/2018 litet format med teckenförklaringar