Gymnasiesärskolan

Ungdomar har efter avslutad obligatorisk särskola rätt att söka 4-årig gymnasieskola, som är en frivillig skolform.

Gymnasiesärskolan är en utbildning som erbjuder individuella studieplaner, för närvarande med inriktning mot bygg, hotell och restaurang, fordons eller verksamhetsträning.

Eleven garanteras 3600 undervisningstimmar under dessa år.

Verksamheten bedrivs på Välkommaskolan i Malmberget.

Har du frågor kring utbildningen vänder du dig till ansvarig rektor för särskolan.