Fritidshemmet

Fritidshemmet (6-13 år) kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Här kan barnen vistas före och efter skolan. Fritidshemmet är till för barn vars föräldrar arbetar eller studerar.
Även barn med eget behov har rätt till fritidshem.

Anmälan:

Fritidshemmet ska i första hand finnas till för barn vars föräldrar arbetar eller studerar.

Avgift:

För en plats på fritidshemmet betalas en avgift enligt maxtaxan.

Blanketter:

 Handläggare:

Hedskolan:
Lena Wennström
Tel: 0970-8184 04

Mariaskolan:
Anita Björkman
Tel: 0970-8184 14

Sjöparksskolan:
Gunilla Berggren
Tel: 0970-8184 12

Tallbacka
Kristina Granberg
Tel: 0970-8180 12

Koskullskulle, Malmsta:
Anneli Sedig
Tel: 0970-8180 40

Landsbygden:
Kristina Granberg
Tel: 0970-18012