Verksamhetsmål

Barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplan för 2018-2020 har sin grund i Gällivare kommuns vision "En arktisk småstad i världsklass." 

Nämndens beslutade utvecklingsområden för perioden är:

  • Nutidsenlig och behovsanpassad personal- och kompetensförsörjning 
  • Utveckla och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i förskola och skola 
  • Verka för att det bedrivs ett gott ungdomsarbete 
  • Verka för ett gott utbud av kulturaktiviteter i kommunen 
  • Verka för barn och elever är nöjda, trygga och utvecklas i våra verksamheter 
  • Ett fortsatt arbete med samhällsomvandlingen och strukturförändringar inom kultur, ungdomsverksamhet, förskola och skola 
  • Mer transparens inom nämndens verksamhetsområden

Här kan du ta del av verksamhetsplanen för 2018-2020

Utifrån barn-, utbildning- och kulturnämndens  verksamhetsplan har barn-, utbildning- och kulturförvaltningen arbetat fram en handlingsplan för 2018. Handlingsplanen berör alla enheter inom förvaltningen.

 Här kan du ta del av förvaltningens handlingsplan för 2018