Årets byggnad

Årets byggnad 2017

Stipendiet tilldelas den som på ett enastående sätt har visat vara en förebild genom byggnad/renovering av byggnad, utomhusmiljö i en god arkitektonisk anda och/eller på ett miljömässigt och energisnålt sätt. Urvalskriterier är god arkitektur, bra miljöval- energisnålhet- klimatanpassat- kulturhistoriskt bevarande- bra och trivsam miljö. 

Årets byggnad 2017 tilldelas Lovikka Möbelfabriks ABs flerbostadshus på Gråtruten 1, med motiveringen:

En privat aktör som visar vilja och vågar satsa i Gällivare i arkitektonisk god anda.

Tidigare stipendiater:

2016    Restaurangbyggnaden, Sarriland, ladtjojaure

2015    Quality Hotel Lapland

2014    Naturum, Sjöfallet.