Kontakta byggavdelningen

Miljö- bygg- och räddningsförvaltningen
E-post

Expedition
Tel: 0970-818 000 vx
Fax: 0970-159 75

Förvaltningschef
Alexander Kult
Tel: 0970-818 000 vx

Byggchef

Jens Persäter

Byggnadsinspektör

Annika Forsmo

Börje Nilsson

Bygglovsassistent

Ulla Segerlund