Kontakta byggavdelningen

Miljö- bygg- och räddningsförvaltningen
E-post

Expedition

Tel: 0970-818 000 vx

Förvaltningschef

Henrik Lyngmark
Tel: 0970-818 000 vx

Byggchef

Byggnadsinspektör

Hanna Laukkanen

Martina Larsson

Michaela Sjöholm

Administratör