16 000 km2

Översiktsplanen har en egen sida på facebook som heter 16 000 km2, där information om arbetets gång och kommande aktiviteter delges. Den fungerar även som ett diskussionsplank, där användarna kan dela med sig utav sina idéer och tankar om hur kommunen bör utvecklas.

Det går att hitta till sidan genom att söka efter namnet 16000km2 i facebook, eller genom denna direktlänk.