Pågående detaljplaner

Granskning av detaljplan för östra Malmberget, del av Malmberget 8:17, del av Robsam 1:1, Ugglan 6 m.fl.

 

Samråd för detaljplan för del av Koskullskulle 1:1 m.fl.

 

Granskning av detaljplan för del av Robsam 1:1, Panncentral i Malmberget

 

Upphävande av tomtindelningar för Bäckenområdet i Malmberget

 

Samråd, detaljplan för östra Malmberget, del av Malmberget 8:17, del av Robsam 1:1, Ugglan 6 m.fl

 

Upphävande av tomtindelningar för centrum och Finnstan i Malmberget

 

Upphävande av tomtindelningar för östra Malmberget och gropen i Malmberget

 
Antagande, detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8.17, Robsam 1:1 m.fl.

 

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

 

Granskning av detaljplan för östra Malmberget, del av Malmberget 8:17, del av Robsam 1:1, Ugglan 6 m.fl.

Skip Navigation Links.