Pågående detaljplaner

Antagande av detaljplan för del av Malmberget 8:17, och Robsam 1:1 m.fl.

Antagande av detaljplan för del av Överläraren 1

Antagande av detaljplan för Vassara 10

 

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.