Pågående detaljplaner

Antagande, detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8.17, Robsam 1:1 m.fl.


Antagande, ändring av detaljplan för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet


Antagande, detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara

 

Granskning, detaljplan för kvarteret Hackspetten del av Malmberget 8:17, Robsam 1:1 m.fl.

 

Granskning, detaljplan för Hasseln 10, 11 och 12, samt del av Hasseln 9

 

Antagande av detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare kronoöverloppsmark 2:1

 

Antagande av detaljplan för del av Robsam 1:3, transformatorstation

  

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.