Pågående detaljplaner

Samråd av detaljplan för kvarteret Gladan

 

Antagande, detaljplan för del av Robsam 1:1, Panncentral i Malmberget

 

Granskning av detaljplan för östra Malmberget, del av Malmberget 8:17, del av Robsam 1:1, Ugglan 6 m.fl.

 

Antagande, detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8.17, Robsam 1:1 m.fl.

 

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

 

Granskning av detaljplan för östra Malmberget, del av Malmberget 8:17, del av Robsam 1:1, Ugglan 6 m.fl.

Skip Navigation Links.