Pågående detaljplaner

Samråd, ändring av detaljplan för Naturum Laponia, Stora Sjöfallet

 

Samråd detaljplan för del av Robsam 1:3, transformatorstation

 

Samråd detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och Gällivare 12:74, västra Repisvaara

 

Antagande av detaljplan för del av Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74

 

 Antagande av detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden

 

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.