Pågående detaljplaner

Samråd för detaljplan för del av Robsam 1:1, Panncentral i Malmberget

 

 

 

 

Antagande av detaljplan för del av Gällivare 76:1 m.fl., Norskavägen

 

 

Samråd, upphävande av tomtindelningar för östra Malmberget och gropen i Malmberget

 

Samråd, upphävande av tomtindelningar för centrum och Finnstan i Malmberget

 

Samråd, upphävande av tomtindelningar för Bäckenområdet i Malmberget

 

Antagande, detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8.17, Robsam 1:1 m.fl.

 

Antagande av detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare kronoöverloppsmark 2:1

 

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.