Pågående detaljplaner

Detaljplan för del av Gällivare 76:1, Borgargatan

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Överläraren 1, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för Vassara 10, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:


 

Detaljplan för del av Malmberget 8:17, Robsam 1:1, Staren 5 m.fl, Gällivare kommun

Till planen hör följande handlingar:

 

 
Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.