Pågående detaljplaner

Detaljplan för Andra Sidan, Gällivare 13:18 och 13:21.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden, del av Gällivare 76:1.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Malmberget 8:1 och 2:5, samt del av Robsam 1:1.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för kvarteret Nya skolan, fastigheterna Nya skolan 6 och 7, Kunskapshuset.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1.

Till planen hör följande handlingar:

 

 
Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.