Pågående detaljplaner

Samråd, detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8:17 och Robsam 1:1 m.fl.

 

Samråd av detaljplan för del av Sakajärvi 2:4 m.fl., Aitik gruvområde

 

Granskning, detaljplan för del av Robsam 1:3, transformatorstation

 

Granskning 2 av detaljplan för del av Nikkaluokta By, del av Gällivare kronoöverloppsmark 2:1

 

Antagande av detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden

 

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.