Isbanor

Gällivare kommun ansvarar och sköter om isbanorna i Koskullskulle, Tallbackaskolan, Hedskolan, Nya Malmstaskolan, Sjöparken samt Mariaskolan.

Skottning av isar sker efter avslutat snöfall och spolning då behov finns.

Här hittar du en översiktskarta över isbanorna

Tänk på att alltid använda hjälm!

Nedankan du se när senaste skottning/spolning utförts. 

Visste du att:
Under perioden 7november- 14 februarihar vi spolat isarna 84 gånger och skottat dem 362 gånger!

Plats Spolat Skottat
Koskullskulle 2017-02-08

   2017-02-24

Tallbackaskolan 2017-02-16

   2017-02-24

Hedskolan 2017-02-16

   2017-02-24

Mariaskolan

2016-02-16    2017-02-24

Nya Malmstaskolan

2017-01-17    2017-02-24

Sjöparken

2017-02-16    2017-02-24

Myranskolan

2016-12-23    2017-02-24
     
     

Vid problem kontakta felanmälan:
Tfn: 0970-818 213