Isbanor

Gällivare kommun ansvarar och sköter om isbanorna i Koskullskulle, Tallbackaskolan, Hedskolan, Nya Malmstaskolan, Sjöparken samt Mariaskolan.

Skottning av isar sker efter avslutat snöfall och spolning då behov finns.

Här hittar du en översiktskarta över isbanorna

Just nu arbetar vi för fullt med att spola isarna. Allt eftersom de blir åkbara kommer de sedan att presenteras i tabellen nedan.

Nedan kan du se när senaste skottning/spolning utförts. 

 

Plats Spolat Skottat
Koskullskulle 2017-10-15 2017-11-18
Tallbackaskolan 2017-10-15 2017-11-18
Hedskolan  - Ej i bruk
Mariaskolan 2016-10-15 2017-11-18
Nya Malmstaskolan 2017-10-08 Ej åkbar än
Sjöparken 2017-10-08 Ej åkbar än
Myranskolan 2016-10-08 Ej åkbar än
     
     

Vid problem kontakta felanmälan:
Tfn: 0970-818 213