Skoterleder

Välkommen till Gällivare kommun för att prova våra skoterleder. Vi har ca 120 mil skoterleder i kommunen. Huvudmannskapet är fördelat med ca 1/3 vardera mellan kommunala, statliga (ovan odlingsgräns i fjällen) och föreningar/organisationer. På kartan nedan ser du prepareringsstatus på de kommunala skoterlederna.

Som skoterförare skall du visa hänsyn till renskötseln.