Skoterleder

Välkommen till Gällivare kommun för att prova våra skoterleder. Vi har ca 120 mil skoterleder i kommunen. Huvudmannskapet är fördelat med ca 1/3 vardera mellan kommunala, statliga (ovan odlingsgräns i fjällen) och föreningar/organisationer. På kartan nedan ser du prepareringsstatus på de kommunala skoterlederna. Klicka på filtrera för att se rastplatser, vintercaféer, toaletter, tankställen m.m.

Som skoterförare skall du visa hänsyn till renskötseln.

Så snart snömängden tillåter kommer lederna att öppnas upp