Sju brukare smittade

21-01-15

Tre brukare på ett av kommunens särskilda boende konstaterades under gårdagen ha Covid-19. Under dagen idag har ytterligare tre brukare från samma boende konstaterats vara smittade. En brukare i hemvården är också smittad.

Gällivare kommun ansöker nu om hemställan om för att få införa tillfälligt besöksförbud.
På det berörda boenden finns det uppsatt skylt på entrédörren med information om att smitta finns och samtidigt en vädjan om att avstå besök, i syfte att inte fler ska smittas.

På boendet utföra man nu kohort vård vilket betyder att den personal som har hand om Covid- 19 inte vårdar andra brukare. De som är smittade är isolerad från andra personer, på en egen avdelning eller eget rum där deras ”egen” personal tar hand om dom. Kohortpersonalen på boendet får till inte hantera livsmedel, mata eller ge medicin till vård- och omsorgstagare utanför kohorten eller dela mat med övrig personal.

Dagsaktuellt smittläge 15 januari inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:  

Hemvård: 1 konstaterad med Covid- 19   

Särskilda boenden: 7 konstaterade med Covid -19 på samma boende

Region Norrbotten:  

Gällivare Sjukhus: 3 inlagd på avdelning ingen under intensivvård 

 

Fredag 2021-01-15.  (Plus/minus inom parantes visar skillnaden från gårdagen)

 

Aktuellt i Sverige och Region Norrbotten (RKL)

Antal smittade Sverige  (rapport torsdag 14 jan)

518 783 (+ 6580)

Antal IVA vårdade Sverige

 4491 (+ 29)

Antal avlidna Sverige

 10 185 (+ 351)

 

 

Antal smittade NB (t.o.m. 14 januari)

9041 (+ 110)

Antal C-avd NB  (morgon 15 januari)

41 (- 2)

Antal C-IVA utomläns

0

Antal C-IVA NB

4 (0)

Antal ECMO NB

0

Antal avlidna NB  (uppdateras tis - tors em)

151*

På sjukhus: SY = 25 avd. Ge = 3 avd. Kx = 7 avd. Kra = 2 avd. PÄS = 4 avd, 4 IVA

*4 nya registrerade dödsfall.  2 kvinnor, 2 män. Åldrar 76-87 år. Avlidna 9+10+10+12 januari

 

Mer information om aktuell smittspridning  under förra veckan hittar du här 

Nya skärpta nationella råd 14:e december - krisinformation.se

Vaccination  |  Skola och förskola  |  Företag  |  Möten och evenemang 
 Lättläst och anpassad information  |  Testning för covid-19 (filmer på olika språk)

 

 

 

 

Mer information om aktuell smittspridning  under förra veckan hittar du här 

Nya skärpta nationella råd 14:e december - krisinformation.se

Vaccination  |  Skola och förskola  |  Företag  |  Möten och evenemang 
 Lättläst och anpassad information  |  Testning för covid-19 (filmer på olika språk)