Information om Coronaviruset

Gällivare kommun följer utvecklingen kring coronaviruset Covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I nuläget finns viss påverkan på Gällivare kommuns verksamheter då det råder besöksförbud på socialförvaltningens vård- och omsorgsboenden. Skolplikt gäller som vanligt.

Som invånare uppmanas du att hålla dig uppdaterad via myndigheternas information (Folkhälsomyndigheten, Region Norrbotten).

 

WHO beskriver nu coronautbrottet som en pandemi och Folkhälsomyndigheten har höjt risken för smittspridning i Sverige till mycket hög. Risken för importfall är också fortsättningsvis mycket hög. Fram till den 19 mars har 11 fall av covid-19 konstaterats i Region Norrbotten.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars). Sedan tidigare gällde en begränsning för 500 personer vid offentliga sammankomster, men detta ändras nu efter en begäran från Folkhälsomyndigheten. Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19.

Vem ska stanna hemma?
Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Regeringen har därför beslutat att slopa karensavdraget, detta gäller oavsett sjukdom.

Information ang. vård av barn (Vab)
Viktigt att föräldrar med samhällsviktiga arbetsuppgifter i första hand arbetar. Varje familj gör en prioritering utifrån samhällets behov.

Vilka är symtomen på covid-19?
De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Tiden från det att man smittas till man blir sjuk (inkubationstiden) bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar, de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. Enstaka fall kan möjligen avvika från dessa mönster. Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska man ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld. Detta gäller också på alla våra övriga boenden, LSS-boenden och korttidsboende. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen, i synnerhet i Europa. I Sverige har hittills drygt 1 000 fall av sjukdomen rapporterats, och det finns tecken på spridning i samhället i framför allt Stockholmsområdet. Nu är det därför läge att vidta ytterligare åtgärder för att bromsa spridningen av covid-19 i Sverige, och skydda de mest utsatta från att bli smittade. Personer över 70 år uppmanas nu att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Läs mer här https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/personer-over-70-bor-begransa-sociala-kontakter-tills-vidare/


Övrig information finns att tillgå på webbsidor här nedan:

För allmän information om coronaviruset kan du ringa 113 13.

 

Uppdaterad: 2020-03-27, kl. 15:00.


Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about Covid-19 on: