Högst incidens under vecka 42

20-10-21

Gällivare- högst incidens i länet under vecka 42 

I Gällivare kommun har nu ytligare 13 fall av Covid- 19 upptäckts. Samtidigt pågår idag den  21 oktober ett underhållsstopp under 24 timmar  inom gruvnäringen med ett 100 tal inresande entreprenörer som bor på eget boende, hotell och camping. Vi uppmanar till extra försiktighet i samhället de närmaste dagarna. 

Under de senaste tre veckorna har totalt 23 nya fall tillkommit. Av de senaste 13 fallen av Covid- 19 under vecka 42 finns flertalet inom gruvindustrin, enligt smittskyddet.  Några få med konstaterad smitta finns ute i samhället. Gällivare har därmed en incidens (antalet smittade per 1000) på 0,74 promille under förra veckan, vilket är högst i länet. 
- En tråkigt utveckling, säger Anders Nystedt.  

LKAB har idag den 21 oktober ett  underhållsstöd på 24 timmar. Cirka 150 personer är tillresande till orten. Av dessa kommer cirka 120 kommer att sova över på eget boende, camping eller hotell. LKAB meddelar att de har jobbat med en skyddsrond särskilt framtagen för covid-19-situationen och har genomfört åtgärder för att minimera riskerna för smittspridning. Inresandet innebär dock en ökad tillströmning i samhället, så därför är det viktigt med extra försiktighet och att hålla avståndet. 

Luleå hade 51 nya fall under samma vecka vilket ger en incidens på 0.65 promille  

  

 


Beslut nationellt 

• Folkhälsomyndigheten kan i samråd med smittskyddsläkaren besluta om lokala allmänna råd 

 Rekommendation om att testa barn från förskoleklass och uppåt som har symtom på covid-19. Barnen kan snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar, förutsatt snabb svarshantering 

 Inresande från bl.a. Norrbotten till Norge måste sitta i karantän vid ankomst till Norge 

 Gränsövergången mot Finland är öppen för gränssamfundet samt arbetspendlare  

 UD häver avrådan om icke nödvändiga resor till Finland 

 Allmänna sammankomster om max 50 personer  

 Besöksförbudet på äldreboenden upphörde 1 oktober