Aktuell smittspridning Gällivare

2021-01-19

12 brukare smittade på särskilt boende

Gällivare kommun har nu ett stort utbrott på ett av kommunens särskilda boenden. idag har vi nio positiva med Covid bland brukarna på boendet.  Två brukare i hemvården är också smittade. På grund av det rådande läget kommer kommunen återuppta daglig rapportering om smittläget på särskilda boenden och inom hemvården.

Gällivare kommun har ansökt om hemställan för att få införa tillfälligt besöksförbud på det berörda boendet. Beslut väntas tas tidigast på onsdagen av Länsstyrelsen i samråd med Folkhälsomyndigheten. Beslut kan dock dröja till nästa vecka.
Det finns på drabbade boende alltid uppsatt en skylt på entrédörren med information om att smitta finns och en vädjan om att avstå besök, i syfte att inte fler ska smittas.

På boendet utföra man nu kohort vård vilket betyder att den personal som har hand om Covid- 19 inte vårdar andra brukare. De som är smittade är isolerad från andra personer, på en egen avdelning eller eget rum där deras ”egen” personal tar hand om dom. Kohortpersonalen på boendet får till inte hantera livsmedel, mata eller ge medicin till vård- och omsorgstagare utanför kohorten eller dela mat med övrig personal.

Dagsaktuellt smittläge 19 januari inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:  

Hemvård: 2 konstaterad med Covid-19   

Särskilda boenden: 9  konstaterade med Covid -19 på samma boende

Region Norrbotten:  

Gällivare Sjukhus:  2 inlagd på avdelning ingen under intensivvård 

 

Aktuellt i Sverige och Region Norrbotten (RKL)

Antal smittade Sverige (rapport fredag 15 jan)

523 486

 

 

 

 

 

 

Antal smittade NB  (t.o.m. 18 januari)

9299 (+ 92)

Antal C-avd NB  (morgon 19 januari)

37 (- 8)

Antal C-IVA NB

5 (- 1)

Antal C-IVA utomläns

0

Antal ECMO NB

0

Antal avlidna NB (uppdateras tis - tors em)

151

På sjukhus: SY = 20 avd. Ge = 2 avd. Kx = 8 avd. Kra = 2 avd. PÄS = 5 avd, 5 IVA