Frågor och svar

Hur ser Gällivare kommuns beredskap ut?
Gällivare kommuns beredskap är god och det sker löpande avstämningar med Regionen och Länsstyrelsen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad händer om en anställd på Gällivare kommun smittas?
Gällivare kommun följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och uppmanar personal som uppvisar symptom på sjukdom att stanna hemma från arbetet.

Varför stänger inte Gällivare kommun skolor och förskolor?
Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget att inte stänga skolor och förskolor. Gällivare kommun följer dessa rekommendationer. Vi följer kontinuerligt förändringar som sker.

Uppdaterad information 2020-03-27 kl. 15:00