Kommunalråden har ordet


Fr.v. Kommunalråden Jeanette Wäppling (v), Henrik Ölvebo (mp) och Birgitta Larsson (s). (Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle innan coronapandemin).

Vi måste ha fortsatt tålamod - Personliga uppoffringar och målmedvetet arbete ger resultat.

Efter en tid med ökad smittspridning och ett flertal tragiska dödsfall kopplade till coronaviruset ser situationen ut att ha stabiliserat sig i Gällivare. En viktig positiv signal, men absolut inte ett tecken på att faran är över.

Vi är nu inne på den sjätte veckan med den kommunala ledningsorganisationen försatt i stabsläge och krisbekämpningen i full gång. Huvudfokus i vårt arbete har varit, och är fortfarande, att skydda våra äldre som är hårdast utsatta av viruset och samtidigt försöka bromsa hastigheten i den allmänna smittspridningen så mycket det bara går för att vården ska klara av att ta hand om de som blir svårt sjuka.

Vi tvingas alla, i hela samhället, till uppoffringar för att klara det.

Vi kan inte besöka nära och kära, efterlängtade resor får ställas in, isoleringen och den sociala distanseringen som vi måste underkasta oss är för många väldigt påfrestande. Personalen i vår vård- och omsorgsverksamhet finns i frontlinjen och möter i sitt dagliga arbete det virus som satt hela världen i gungning – de gör ett fantastiskt jobb!

Det lokala näringslivet har sedan krisens början också ställt upp och genom en rad olika initiativ stöttat arbetet med att bekämpa pandemin på ett mycket lovvärt sätt. De ställer personal till förfogande för den livsviktiga vård- och omsorgsverksamheten och bidrar med skyddsutrustning, bara för att nämna några exempel.

Samtidigt är många av våra företag, främst inom besöksnäring, handel och restaurangbranschen, kastade in i en svår kris med stora intäktsbortfall och en mycket oviss framtid. Tillsammans med LKAB, Boliden och Sparbanken Nord har Gällivare Kommun gått in och stöttat den företagsakut som Gällivare Näringsliv nu öppnat för att hjälpa de företag som drabbas hårt av krisen.

Det är viktigt att vi alla försöker hjälpas åt och stötta våra lokala näringsidkare i denna svåra tid genom att handla lokalt så att våra företag finns kvar den dag pandemin är över, varje krona spelar roll i dessa dagar.

Vi önskar alla att vi skulle kunna ge ett datum när allt kan återgå till det normala igen, men det är omöjligt. Inte ens experterna på smittskyddsområdet kan ge några säkra prognoser om det. Men alla är överens om att det kommer att ta lång tid.

En sak vet vi däremot säkert. Det är bara med gemensamma ansträngningar som vi tar oss igenom krisen. Vi måste fortsätta ha våra normala liv satta på paus ytterligare en tid, ha tålamod att leva efter de anvisningar som expertmyndigheterna ger. Trots att det innebär jobbiga inskränkningar i det liv vi känner och tycker om att leva.

Men låt inte oron och otåligheten ta över. Svåra prövningar för oss närmare varandra och ger oss styrka att fortsätta framåt.

Tack alla för den insats ni gör, tillsammans ska vi kämpa vidare!

Henrik Ölvebo (mp), Jeanette Wäppling (v), Birgitta Larsson (s)

Kommunalråden har ordet, vecka 15