Digitalt stöd i kristid

Digitala erbjudanden för att hjälpa oss att må bra i kristid!

Digitalt fritids för dig som är 0-12 år
Rädda Barnen och Generation PEP öppnar ett digitalt fritids v. 17.
https://www.digifritids.se/

Läxhjälp för dig 7-18 år
Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund kan hjälpa till med läxorna Må-To kl. 19-21.
http://www.läxhjälponline.se/

Det finns även en App som erbjuder gratis läxhjälp.
https://hejalbert.se/

Hemmaträning
SVT play erbjuder "Hemmagympa med Sofia".
https://www.svtplay.se/hemmagympa-med-sofia

Friskis och Svettis ger tips på hemmaträning.
https://www.friskissvettis.se/Inspiration/Hemmatraning

Föräldralinjen
Via telefon kan man prata med någon om sitt föräldraskap eller barn/ungdom.
https://mind.se/hitta-hjalp/foraldralinjen/

Digitalt samtalscafé för dig som är 65+
Region Gotland erbjuder 65+ att delta varje tisdag kl. 13.30 (april och maj).
https://www.gotland.se/106578

Digital träff för anhörig till multifunktionsnedsatta
Det nationella anhörigcentret erbjuder via Zoom träffar Må-Fre kl. 14.30-16.00.
http://www.anhoriga.se/nyheter/digitala-traffar-om-anhorigskap-till-personer-med-flerfunktionsnedsattning/

Digitala gudstjänster/andakter
Svenska kyrkan erbjuder möjligheten att delta i gudstjänstfirande hemifrån.
https://www.svenskakyrkan.se/kalender/digitala-gudstjanster-och-evenemang

Detsamma gör Ekumeniakyrkan.
https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/live-sandningar/

Psykisk hälsa i kristid
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/