Fortsatt måttlig smittspridning

Förra veckan hade Gällivare tre nya smittfall. 
Samma trend gäller för hela länet även om en klustersmitta på ett bärplockarboende i Älvsbyns kommun drog upp siffrorna.
- Frånsett "bärspiken" i så har vi ungefär samma läge som veckan före, säger biträdande smittskyddsläkare Jonas Hansson.

Kommuntabellen över antalet fall och incidens lyser grön i stort sett över hela linjen. Undantaget är alltså Älvsbyn.

Det är många utländska bärplockare i länet just nu men än så länge har inte covidsmitta hittats någon annanstans än på det aktuella bärplockarboendet i Älvsbyn.
Smittskyddet har likväl gått ut med åtgärder vid fall inom bärplockarverksamhet som finns att hitta på Region Norrbottens hemsida.
Med undantag för detta är det glädjande siffror som också märks av inom vården.
- Antalet personer som behöver vård är lågt. Just nu har vi en person med vårdbehov och en person på IVA, säger Jonas Hansson. Förklaringen är förstås de låga smittalen men också att vaccinationerna går framåt.
48 procent av norrbottningarna är nu fullvaccinerade och knappt 170,000 har har fått minst en dos.

Från och med den 5/8 kan unga födda 2005 eller tidigare boka vaccination. De behöver dock en samtyckesblankett undertecknad av två vårdnadshavare.