Inga förändringar i öppethållande eller restriktioner

Gällivare kommun fortsätter att hålla icke nödvändiga verksamheter stängda fram till 7 mars. Beslutet fattas efter Regeringens rekommendationer om förlängd stagning. Stängningen gäller för allmänheten, med undantag för arrangerade aktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

På Folkhälsomydningheten hemsida går det att läsa följande: Verksamheter som redan omfattas av rättsligt bindande begränsningsåtgärder genom den tillfälliga pandemilagen för covid-19, till exempel kommunala sportanläggningar, bedömer regeringen inte vara verksamheter som borde hållas stängda. De verksamheter som undantas ska följa de bindande smittskyddsregler som gäller.

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin särskilt för barn och unga. Med tanke på motionens betydelse för barn och ungas hälsa bedömer Folkhälsomyndigheten att träning kan ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar och allmänna råd och föreskrifter inom ramen för pandemilagen. Barn och unga födda 2002 eller senare kan alltså även träna inomhus. Beslutet om att hålla anläggningar öppna tas regionalt eller lokalt och grundas på hur omfattande spridningen av covid-19 är och på en bedömning av verksamhetsansvarig om förutsättningarna att göra det smittsäkert i enlighet med gällande föreskrifter och allmänna råd.

Källa

Information från lokal samrådskonferens 17 feb

Här kan ni se en lägserapport om veckans Covidläge i Gällivare, men även om den oroande spridningen av den engelska mutationen som finns i grannlänet.