Gällivare följer nationella direktiv - skyddsutrustning vid all smittrisk

Gällivare Kommuns krisledningsnämnd har vid ett extrainkallat möte idag beslutat att anslå tre miljoner kronor för inköp av skyddsutrustning för att minska risken för spridning av covid-19.

- Coronasmittan har medfört att förbrukningen av skyddsutrustning rusat iväg och det här var ett mycket viktigt beslut för att trygga fortsatta inköp. Tillgång till skyddsutrustning är a och o för att minska risken för smittspridning i samhället och i Gällivare har vi god tillgång vilket är en trygghet för såväl personal som brukare, säger Annette Viksten Åhl, chef för socialförvaltningen.

De senaste dagarnas rapportering om ett ökat antal fall av misstänkt coronasmitta inom hemtjänsten har skapat oro bland både brukare och anhöriga gällande när personalen ska använda munskydd och visir.

-Jag kan förstå att många är oroliga, men vi följer noga de nationella direktiv som finns för när skyddsutrustning ska användas och det innebär att så fort vi misstänker att en brukare är smittad så är det munskydd och visir som gäller. I arbete med friska brukare används inte skyddsutrustning, men vi är samtidigt noga med att den personal som arbetar är frisk. Vid minsta lilla förkylningssymptom ska de stanna hemma för att inte riskera att smitta våra brukare, säger Annette Viksten Åhl.