Live Samverkanskonferens med anledning av Covid-19 - onsdag 21 april

Vi livesänder den lokala samverkanskonferensen onsdag 21 april, kl. 9:00 via Teams med aktuell och fördjupad information om Covidläget i Gällivare. Det finns möjlighet för åhörare att kunna ställa frågor direkt till deltagare på mötet. Med på mötet finns kommundirektör, förvaltningschefer, säkerhetschef, representanter från näringslivet samt överläkare från Gällivare sjukhus.

www.gallivare.se/live