Tillfälligt besöksförbud upphör att gälla 17 februari

Det finns nu inga konstaterade smittade bland boenden på kommunens särskilda boenden eller inom hemvården. Besöksförbudet på kommunens särskilda boenden upphör att gälla den 17 februari.

Socialförvaltningen uppmanar till fortsatt försiktighet för att fortsätta minimera risken för spridning av covid-19. Vid besök på socialförvaltningens verksamheter särskilda boende gäller fortsatta rekommendationer.

  • Händer ska spritas före och efter besök. Handsprit kommer finnas tillgängligt
  • Hålla avstånd på minst 1,5 meter.
  • Max 2 besökare per boende vid varje besökstillfälle.
  • Inga besök vid minsta förkylningssymptom
  • Fysisk kontakt undanbeds för att förebygga smittspridning.
  • Besökare ska inte vistas i boendets gemensamhetsutrymmen.

    Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och våra medarbetare följer fortsättningsvis riktlinjer för vårdnära arbete med skyddsutrustning. Socialförvaltningen tillhandahåller ingen skyddsutrustning till besökare.

Rutiner finns för hur en ny smittspridning ska hanteras och i det läget kan tillfälliga besöksförbud bli aktuella.